Kulatý stůl

Milí kolegové, žáci a rodiče,

na základě žádosti žákovského parlamentu uspořádáme diskuzní kulatý stůl nad otázkami SŠ. Uskuteční se v úterý 7. února od 17 hodinv Dlouhé.

Témata ke vzájemnému sdílení můžete navrhnout do 31. 1. Diskuzi bude moderovat zástupce rodičů pan Adam Navrátil. Jemu směřujte podněty k setkání. navratil.adam@gmail.com

Mgr. Robert Žák, ředitel

image.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulat%C3%BD_st%C5%AFl

Výsledky přijímacího řízení na umělecké obory

Vážení uchazeči,
výsledky přijímacího řízení, které proběhlo v pondělí 9. ledna 2023 bude zveřejněno na úřední desce školy a na webu školy 5. února 2023.
Robert Žák, ředitel školy

Den otevřených dveří střední školy

Seznam méně obvyklých zkratek předmětů: EK – ekonomika, ČŽP – člověk a životní prostředí, DU – dějiny umění, TECH – technologie, POLTECH – polygrafické techniky, TP – technologická příprava, OV – odborný výcvik

Náhledy do hodin jsou plánované – převážně v budově střední školy Dlouhá 163
Část výuky můžete navštívit zde:
* Tělocvična – hlavní budova – Hornická 327
* Grafická dílna – odloučené pracoviště Tiskárna Prima, U Dolu Anna 301,
* Kovárna – odloučené pracoviště – SOU Pod Šachtami – vjezd od kostela sv. Prokopa

Maturitní ples

Výlet Waldorfské školy Příbram do Anglie

V září vycestovali žáci 7., 8. a 9. třídy waldorfské školy v Příbrami do Anglie. Během pěti dnů jsme objevovali Londýn a jeho blízké okolí.

Cestovali jsme autobusem a přes kanál La Manche jsme jeli lodí, ze které jsme pozorovali kouzelný východ slunce z mořské hladiny. Naše první anglické ráno nás přivítalo v podobě sluncem zalitých bílých doverských skal. Následoval den v Londýně a další plavba lodí. Tentokrát po londýnské řece Temži. Děti němě pozorovaly (po probdělé noci v autobuse:) londýnské scenérie. Anglie truchlila po zesnulé královně Alžbětě a některé ulice byly nezvykle tiché. Jindy životem pulzující okolí Westminsteru a Buckinghamu bylo prázdné a my jsme mohli nerušeně nasávat atmosféru. Další neobvyklý pohled nás čekal z atrakce London Eye. Z ptačí perspektivy obrovského „londýnského oka“ jsme sledovali nekonečný Londýn.

Po naplněném dni nás čekaly anglické rodiny, které si nás každý večer rozvážely do svých domovů.

Děti měly možnost nahlédnout do života anglických domácností v podobě společných večeří a snídaní, a přitom procvičit anglickou konverzaci.

V dalších dnech jsme navštívili středověký hrad Leeds Castle s vodní plochou a rozsáhlým anglickým lesoparkem, kde mohly děti zakusit atmosféru anglického panství. Tajemná kruhová megalitická památka Stonehenge nás přivítala poklidnou slunnou atmosférou. Jaké byly původní termální římské lázně jsme na vlastní kůži pocítili ve městě Bath.

Závěr našeho anglického dobrodružství jsme zakončili příhodně – v historickém univerzitním městě Oxford, kde by chtěl studovat nejeden žák.

Doverské skály byly při zpáteční cestě zahaleny nocí a naše loď se pohupovala po vlnách, které nám přinesly obohacení v podobě života za kanálem La Manche.

Kateřina Kalibánová, učitelka

Pracovní stáže v Budapešti

220927-Pracovni-staze-v-Budapesti

Žáci naší střední školy vycestovali na pracovní stáže do Budapešti

Tento školní rok jsme dostali úžasnou příležitost účastnit se vzdělávacího a pracovního programu Inovace učebních oborů II podpořeným z evropského programu Erasmus+.

Pobyt proběhl od 11. do 24. září 2022. Veškeré náklady akce pro 19 žáků a 2 doprovázející pedagogy byly zaplaceny z této dotace. Žáci měli kromě ubytování, stravování a dopravy uhrazené kapesné ve výši 50 euro na osobu.

Každý účastník projektu byl podle svého oboru a zaměření zařazen do firmy. Zde jsme po celé dva týdny ve všední dny pracovali. Žáci kombinovaného lycea s humanitním zaměřením pracovali v domově seniorů. Věnovali se zde podpůrným pracím a komunikaci s klienty. Řemeslnou výrobou se zabývali žáci učňovských oborů – umělecký truhlář a reprodukční grafik. Při práci i běžné komunikaci jsme si rozšířili znalosti ve zvoleném oboru, a zejména vyzkoušeli práci v prostředí s odlišným jazykem. Většina z nás již někde pracovala na dohodu o provedení práce v ČR, avšak toto byla pro všechny první zkušenost s prací v zahraničí. Komunikačním jazykem byla angličtina, s nadšením jsme se však učili i běžné fráze v maďarštině.

Ubytovaní jsme byli nedaleko od centra, takže jsme měli možnost dobře prozkoumat a poznat maďarskou metropoli. Měli jsme i dostatek volného času po práci nebo o víkendech. Poznávali jsme kulturní život ve městě, hovořili s řadou místních obyvatel. Lidé na nás byli milí, jak organizátoři, tak i kolegové v práci. Organizátoři projektu s námi udržovali po celou dobu kontakt a mohli jsme se na ně kdykoli obrátit s dotazy či s drobnými nesnázemi. Příjemná byla také obsluha v restauraci, kam jsme pravidelně chodili na večeře.

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že náš dvoutýdenní pobyt v Budapešti byl naprosto nezapomenutelný, plný zážitků, radosti i slz dojetí. Přáli bychom takovou zkušenost i dalším spolužákům v příštích letech.

Na viděnou, viszlát!                        Tara McDonell, žákyně 4. ročníku oboru kombinované lyceum