Provoz kanceláře školy v době letních prázdnin

Středa 9-12 hodin
V jiné dny po telefonické domluvě.

Robert Žák, ředitel školy

Přijímací řízení na střední školu

Vážení zájemci o studium na naší střední škole,
pro školní rok 2022/2023 máme naplněnou kapacitu oborů – umělecký truhlář a řezbář, reprodukční grafik a kombinované lyceum.
Volná místa můžeme nabídnout zájemcům o studium oboru umělecký kovář, zámečník a pasíř. V případě Vašeho zájmu napište na adresu: jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Další kolo přijímacího řízení vypíšeme na základě zájmu uchazeče / uchazečů.
Robert Žák, ředitel školy

Organizace školního roku 2022/23

I. pololetí od 1. září 2022 (čtvrtek) do 31. ledna 2023 (úterý)
II. poletí od 1. února 2023 (středa) do 30. června 2023 (pátek)

PRÁZDNINY

  • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
  • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
  • Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
  • Jarní prázdniny – 27. února 2023– 5. března 2023
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
  • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
  • Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
  • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

cesta krajinou: umění (v) prostoru

adabr_podpora_program_leto22_pozv

Walden

Vážení rodiče, učitelé a spolužáci,
jistě víte, že jako nastávající dvanáctou třídu nás tento rok čeká mimo jiné i pořádání Waldenu.

Walden bude probíhat v sobotu 24. září 2022 na Dvořákově nábřeží u rybníku Hořejší Obora. Vybraná peněžní částka poputuje na pomoc škole, kterou již brzy vybereme.

Tímto dopisem bychom rádi oslovili zástupce všech tříd celé školy. Chtěli bychom každé třídě nabídnout místo pro vlastní prodejní stánek či stůl, kde může představit sebe a tím i školu a waldorfskou pedagogiku. Všechny Vás velice rádi uvítáme. Stejně tak budeme rádi za případné nápady na nějaké další aktivity či cokoliv jiného, pro tuto akci vhodného. 

Pokud máte zájem se na našem Waldenu se stánkem podílet, kontaktujte nás prosím na jednu z emailových adres:
r.vesela@waldorf.pb.cz
z.soukupova@waldorf.pb.cz

Děkujeme a přejeme Vám klidný čas v těchto krásných dnech

Raimonda Veselá a Zuzana Soukupová
(zástupkyně oddělení stánků)

Eurytmické soboty

Letak-EU-2022-21-×-31-cm-1

Odstraňme skládku z cesty do školy

Milí rodiče a kolegové,
s potěšením Vám zasílám zprávu o úspěšném umístění našeho projektu v participativním rozpočtu města Příbram. Zároveň Vám chci poděkovat za Vaše hlasy a zejména pak paní Křížové a paní Sedláčkové ze Společnosti Waldorfské školy Příbram za přípravu žádosti a vytrvalost v jejím prosazení.
Přeji příjemné dny
Robert Žák

Vážení a milí přátelé,

S obrovskou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že náš projekt „Odstraňme skládku z cesty do školy“ se umístil na třetím místě v hlasování o participativním rozpočtu a BUDE REALIZOVÁN.

Informace z webu města Příbram:

Hlasování probíhalo prostřednictvím webu spolecne.pribram.eu, kde jsou zároveň zveřejněny všechny podané návrhy. V letošním roce se zapojilo 1171 hlasujících, kteří rozdělili 3425 hlasů. Nejvíce hlasů (427) získal projekt Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem s rozpočtem 1 000 000 korun. Na druhém místě uspěl námět Růžová zahrada na Hořejší Oboře s rozpočtem 300 000 korun. Zajímavostí je, že tento návrh byl do participativního rozpočtu přihlašován opakovaně. Třetí příčka patří projektu Odstraňme skládku z cesty do školy s rozpočtem 200 000 korun Třemi projekty je vyčerpána částka 1 500 000 korun z dvoumilionového rozpočtu. Čtvrtý největší počet hlasů veřejnosti získal projekt SportCity Příbram u Nového rybníka, jehož rozpočet byl stanoven na 650 000 korun. 

„Naším zájmem je realizovat návrhy, které u veřejnosti získaly nejvíce hlasů. Abychom mohli realizovat čtyři nejúspěšnější projekty, rozhodla rada města o navýšení prostředků o 150 000 korun. Cílem participativního rozpočtu je zapojit občany více do rozhodování o tom, co se bude ve městě dít. Z tohoto důvodu patří díky všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojují, a to jak ve fázi podávání návrhů, tak ve fázi hlasování,“ uvedl po zveřejnění výsledků starosta Jan Konvalinka. 

Realizace dle harmonogramu proběhne do 31.12.2023

Moc děkujeme všem, kteří jste hlasovali nebo pomohli s propagací našeho projektu. 👏😉

Přejeme krásné léto

Andrea Sedláčková a Eva Křížová