Docházka 2. stupně

Vážení rodiče,
od úterý 9. 6. otevřeme pro žáky 2. stupně školu ve dnech úterý, středa, čtvrtek.
Přihlašte své dítě e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli do čtvrtka 4. června. Nejpozději v úterý 9. 6. ráno musí žák odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz příloha).

Pobyt dětí ve škole bude organizován
7.45-8.00 / otevření školy a převzetí žáků od učitele
8.00-9.50 / hlavní vyučování – epocha
9.50-10.20 / přestávka
10.20-12.30 / vedlejší hodiny

Obědy:
Obědy budou probíhat v rozmezí 12.30-13.00. Pokladna ŠJ nebude v provozu. Stravné budou hradit strávníci výhradně inkasem nebo převodem na účet ŠJ.Volby přes www.strava.cz / číslo jídelny 5271 / heslo Vám na vyžádání poskytne vedoucí ŠJ.V případě potřeby informace volejte paní Heleně Krejčové, 318 633 451 nebo pište e-mail helena.krejcova@waldorf.pb.cz

Třídní učitelé pošlou emailem bližší informace ohledně rozvrhu jednotlivých tříd.Výuka distančním způsobem bude pokračovat i nadále pro žáky, kteří nebudou do školy docházet. Učivo bude zadávané shodně. 
Mgr. Robert Žák, ředitel

Informace pro zájemce o letní provoz MŠ

Rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do naší mateřské školy v době letních prázdnin od 10. 8. do 14. 8. odevzdají přihlášky potvrzené lékařem společně s kopií evidenčního listu z kmenové MŠ. Přihlášky přijímáme v průběhu měsíce května nejlépe mezi 14.30 až 16.30 hodinou.
Přihláška je ke stažení zde formát doczde formát pdf.

Provoz školy od 25. 5. pro 1. stupeň ZŠ

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. otevřeme pro žáky 1. stupně školu. V příloze Vám zasíláme podmínky stanovené MŠMT, které je třeba důsledně dodržet. Dále Vám zasíláme stanovisko kolegia 1. stupně. Prostudujte si, prosím, tyto materiály a závazně přihlašte své dítě e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli do pondělí 18. května. Nejpozději v pondělí 25. 5. ráno musí žák odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

Přihláška:
Jméno dítěte: …………………………………………………
Přihlašuji své dítě na pobyt ve škole od 25. 5. 2020:  
denně od 8 do 11 hodin (1.-3. třída) ANO / NE
denně od 8 do 12 hodin (4. a 5. třída) ANO / NE
Přihlašuji své dítě na pobyt ve školní družině a ve školním klubu od 25. 5. 2020:  
denně od 11 do 16 hodin (1.-3. třída) ANO / NE
denně od 12 do 16 hodin (4. a 5. třída) ANO / NE

Pobyt dětí ve škole bude organizován
7.45-8.00 / převzetí žáků pedagogickým pracovníkem na nádvoří školy
8.00-8.45 / vyučování
8.45-9.00 / přestávka
9.00-9.45 / vyučování
9.45-10.15 / přestávka na školní zahradě
10.15-11.00 / vyučování / končí 1.-3. třída
11.15-12.00 / vyučování / končí 4. a 5. třída
Žáci budou uvolňováni po vyučování na základě písemné žádosti nebo osobním vyzvednutím u hlavního vchodu. Rodiče by neměli do školy vstupovat.

Obědy budou probíhat postupně v rozmezí 11.00-13.00 v pořadí 1. až 5. třída. Budeme vařit pouze 1 hlavní jídlo. Režim stravování bude zabezpečen tak, aby skupiny žáků a zaměstnanců splňovaly hygienické požadavky.Pokladna ŠJ nebude v provozu. Stravné budou hradit strávníci výhradně inkasem nebo převodem na účet ŠJ.Volby přes www.strava.cz / číslo jídelny 5271 / heslo Vám na vyžádání poskytne vedoucí ŠJ. V případě zájmu o stravování volejte do 22. 5. paní Heleně Krejčové, 318 633 451 nebo pište e-mail helena.krejcova@waldorf.pb.cz

Pedagogický dohled (předběžný návrh):
1. třída / Markéta Jančijová, Kristián Ostřížek, Barbora Sedláková, Tereza Bošková
2. třída / Lenka Jelínková, Soňa Měchurová, Lenka Pechová, Aneta Šináglová
3. třída / Veronika Poláčková, Jitka Romanutti, Markéta Frantová
4. třída / Jitka Zemánková, Ivana Kalousková, Matěj Kunc
5. třída / Jana Žáková, Zuzana Duchoslavová, Kateřina Bryndová, Petr Tomeček
Rozdělení do skupin stanovíme podle přihlášek a zašleme Vám bližší informace. Výuka distančním způsobem bude pokračovat i nadále pro žáky, kteří nebudou do školy docházet. Učivo bude zadávané shodně.

Provoz družiny a školního klubu:
ranní družina – provoz zrušen
1.-3. třída / 11-16 hodin – oddělené skupiny
4.-5. třída / 12-16 hodin – oddělené skupiny
— 
Mgr. Robert Žák, ředitel

Waldorfský seminář v Příbrami a Eurytmické vzdělávání

Vážení rodiče, bývalí studenti a všichni zájemci o další vzdělávání ve waldorfské pedagogice, s potěšením Vám oznamujeme, že od října 2020 zahájíme waldorfský seminář v Příbrami.
Eurytmické vzdělávání uvažuje změnit denní studium na dálkové.
Podrobnosti včetně kontaktů naleznete na našich webových stránkách zde.

Metodické pokyny MŠMT

Vážení rodiče,
zveřejňujeme pro Vás metodické pokyny k zabezpečení provozu škol do konce školního roku. Dále zde najdete i povinné čestné prohlášení pro žáky, kteří zahájí docházku do konce školního roku.
Robert Žák, ředitel školy
Mateřská škola
Základní škola
Střední škola
Čestné prohlášení

Dočasná změna úředních hodin

Vážení, po dobu dočasné uzavírky naší školy měníme úřední hodiny: pondělí až pátek 8-12 hodin. Případně pište na e-mail: hospodarka@waldorf.pb.cz a my se Vám zpětně ozveme.

Robert Žák, ředitel školy

Sazenice květin

Milí rodiče, pokud bystě měli přebytky předpěstovaných květin na školní zahradu, budeme Vám vděčni. Uvítáme rostlinky jako např. afrikán, macešku, muškát, petúnii, lobelku apod.
Děkujeme Vám Robert Žák

Seedlings of flower on the balcony of a city apartment.

Stravování

Vážení rodiče,
vážení kolegové, od příštího týdne bude naše školní jídelna poskytovat stravování. Budeme vařit pouze 1 hlavní jídlo. Režim stravování bude zabezpečen tak, aby skupiny žáků a zaměstnanců splňovaly hygienické požadavky.Pokladna ŠJ nebude v provozu. Stravné budou hradit strávníci výhradně inkasem nebo převodem na účet ŠJ.
Zasíláme Vám jídelníček na příští týden. Volby přes www.strava.cz / číslo jídelny 5271 / heslo Vám na vyžádání poskytne vedoucí ŠJ.
Zítra zavolejte v případě zájmu o stravování paní Heleně Krejčové, 318 633 451 nebo pište e-mail helena.krejcova@waldorf.pb.czVolejte v pátek v době od 8-13 hodin. 
​S pozdravem​

Mgr. Robert Žák ředitel

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Rozeslána dne: 27. dubna 2020
Datum účinnosti od: 27. dubna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, § 71 a § 112 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1 Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, 
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.
(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.
(4) Odstavec 1 se použije přiměřeně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.

§ 2 Zkoušky a komisionální zkoušky
Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

§ 3 Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku
(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.
(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

§ 4 Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

§ 5 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Zápis dětí do MŠ

Podrobné informace k zápisu do mateřské školy naleznete na našich stránkách.

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Informace z MŠMT si můžete přečíst zde.

Zápis dětí do 1. třídy

Vážení rodiče,
výsledky zápisu naleznete na úřední desce.
Robert Žák, ředitel školy

Nové video o waldorfské pedagogice

Zhlédnout video natočené s PhDr. Anežkou Janátovou ve Waldorfské škole v Ratibořských Horách je pro Vás připravené na našich stránkách zde.

Obec křesťanů

V naší škole se setkává Obec křesťanů a pořádá zde obřady pro děti i dospělé. Více o tomto hnutí naleznete na jeho webových stránkách.

Obřad posvěcení člověka se koná v sobotu 25. 5. 2020.

Program:
9.30 h – Svobodné náboženství
10.00 h – Obřad pro děti
10.30 h – Obřad posvěcení člověka

Info:
Tomáš Boněk, Na Špejcharu 3, Praha 7, tel.: 233 322 150, e-mail: email: tomas.bonek@seznam.cz
Josef a Eva Lánských, tel. 602 866 434, e-mail: lanska@volny.cz
www.obec-krestanu.cz

Petice osobám zodpovědným za vzdělávání v Evropské unii a členských státech

Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy,
dovolujeme si Vám nabídnout připojení podpisu pod petici za humánní vzdělávání. Třeba takové, které nabízí naše škola, kde na prvním místě je osobní setkání lidských bytostí, jejich osudů, vzdělání a výchova, která je založená na tvořivosti a uměleckém pojetí probírané látky. Vzdělávání, které podporuje vůli, svobodné myšlení a cit. K němu podle našeho mínění nevede cesta přes technologické výdobytky posledních let. Chceme pro naše děti zachovat tuto možnost vzdělávání a věříme, že zveřejněná petice nám v tomto úkolu pomůže. Podpis můžete připojit zde. Český překlad je k prostudování zde.

Osamělý počítač – nabídky pro rodiče a žáky

Leták_školy