Den otevřených dveří střední školy

DOD

Provoz školy 14.-23. října

Vážení rodiče, milí žáci,
jak jistě víte z médií, školní docházka základní a střední školy včetně odborného výcviku bude od 14. 10. do 23. 10. probíhat distančním způsobem. V této době nebude otevřena školní družina a klub. Následují týdenní prázdniny a pevně věříme, že od listopadu se vrátíme k běžnému rytmu.
Provoz mateřské školy zůstává bez změny.
Způsob vzájemné komunikace
Třídní učitelé základní školy Vás budou informovat o způsobu předávání materiálů žákům v průběhu následujícího období. Distanční vzdělávání je nyní povinné. 
Obědy
V době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Všechny strávníky jsme od 14. 10. odhlásili. Pokud budete mít o oběd zájem, přihlaste se přes internet nebo telefonicky v kanceláři ŠJ. Vedoucí školní jídelny: Helena Krejčováe-mail: helena.krejcova@waldorf.pb.cz / tel.: 318 633 451 Budeme vařit jedno jídlo. Výdej do jídlonosičů bude probíhat od 11 do 12 hodin.

Úřední hodiny v době od 14.-27. 10. budou v pondělí a ve středu 8-13 hodin.

Přeji nám všem hodně sil, abychom zvládli náročné období, které nás čeká.

Robert Žák, ředitel školy

Provoz školy 26.-30. října

Vážení rodiče,
v týdnu 26.-30. října nebude probíhat výuka. Škola také nebude poskytovat služby školní jídelny a školní družiny.
26. a 27. 10. / volno nařízené ministrem školství
28. 10. / státní svátek
29. a 30. 10. / podzimní prázdniny
Doufáme, že Vám toto rozhodnutí nezpůsobí přílišné komplikace a týden volna přinese dětem vítanou možnost odpočinku.
Přeji Vám vše dobré.
Robert Žák, ředitel školy

Omezení provozu střední školy

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení Krajské hygienické stanice poběží výuka střední školy od pondělí 5. 10. do 16. 10. 2020 distančním způsobem. Praxe učňovských oborů proběhnou ve škole. Veškerá výuka bude organizována prostřednictvím google classroom a poběží v časech podle rozvrhu. Výuka je pro všechny povinná a případnou absenci je třeba řádně omluvit.
Přeji Vám všem hodně sil na práci v odloučení. V případě obtíží, omluvy z důvodu nemoci apod. kontaktujte své třídní učitele.

Robert Žák, ředitel školy

201001-Nařízení-KHS

Waldorfský seminář v Příbrami a Eurytmické vzdělávání

Vážení rodiče, bývalí studenti a všichni zájemci o další vzdělávání ve waldorfské pedagogice, s potěšením Vám oznamujeme, že od října 2020 zahájíme waldorfský seminář v Příbrami.
Eurytmické vzdělávání uvažuje změnit denní studium na dálkové.
Podrobnosti včetně kontaktů naleznete na našich webových stránkách zde.

Nové video o waldorfské pedagogice

Zhlédnout video natočené s PhDr. Anežkou Janátovou ve Waldorfské škole v Ratibořských Horách je pro Vás připravené na našich stránkách zde.

Petice osobám zodpovědným za vzdělávání v Evropské unii a členských státech

Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy,
dovolujeme si Vám nabídnout připojení podpisu pod petici za humánní vzdělávání. Třeba takové, které nabízí naše škola, kde na prvním místě je osobní setkání lidských bytostí, jejich osudů, vzdělání a výchova, která je založená na tvořivosti a uměleckém pojetí probírané látky. Vzdělávání, které podporuje vůli, svobodné myšlení a cit. K němu podle našeho mínění nevede cesta přes technologické výdobytky posledních let. Chceme pro naše děti zachovat tuto možnost vzdělávání a věříme, že zveřejněná petice nám v tomto úkolu pomůže. Podpis můžete připojit zde. Český překlad je k prostudování zde.

Nadační fond Waldorf

Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s činností Nadačního fondu Waldorf. Na webových stránkách fondu se dozvíte hlavní smysl a cíle této iniciativy. Děkujeme Vám za případnou podporu. Robert Žák