Dočasná změna úředních hodin

Vážení, po dobu dočasné uzavírky naší školy měníme úřední hodiny: pondělí až pátek 8-12 hodin. Případně pište na e-mail: hospodarka@waldorf.pb.cz a my se Vám zpětně ozveme.

Robert Žák, ředitel školy

Sazenice květin

Milí rodiče, pokud bystě měli přebytky předpěstovaných květin na školní zahradu, budeme Vám vděčni. Uvítáme rostlinky jako např. afrikán, macešku, muškát, petúnii, lobelku apod.
Děkujeme Vám Robert Žák

Seedlings of flower on the balcony of a city apartment.

Stravování

Vážení rodiče,
vážení kolegové, od příštího týdne bude naše školní jídelna poskytovat stravování. Budeme vařit pouze 1 hlavní jídlo. Režim stravování bude zabezpečen tak, aby skupiny žáků a zaměstnanců splňovaly hygienické požadavky.Pokladna ŠJ nebude v provozu. Stravné budou hradit strávníci výhradně inkasem nebo převodem na účet ŠJ.
Zasíláme Vám jídelníček na příští týden. Volby přes www.strava.cz / číslo jídelny 5271 / heslo Vám na vyžádání poskytne vedoucí ŠJ.
Zítra zavolejte v případě zájmu o stravování paní Heleně Krejčové, 318 633 451 nebo pište e-mail helena.krejcova@waldorf.pb.czVolejte v pátek v době od 8-13 hodin. 
​S pozdravem​

Mgr. Robert Žák ředitel

Biozelenina do Příbrami

Vážení rodiče, dovážení biozeleniny nebude prozatím realizováno. K odběru se přihlásil malý počet zájemců. Děkujeme za pochopení Michal Zavadil

Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili s iniciativou manželů Zavadilových z naší mateřské školy dovážet biozeleninu ze Svobodného statku v Českých Kopistech.
V současnosti se hledají koordinátoři tohoto projektu. Kdo byste měl zájem o tyto produkty, ozvěte se panu Zavadilovi mick.zava@seznam.cz Kompletní informace bude brzy na webu Společnosti waldorfské školy.

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Rozeslána dne: 27. dubna 2020
Datum účinnosti od: 27. dubna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, § 71 a § 112 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1 Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, 
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.
(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.
(4) Odstavec 1 se použije přiměřeně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.

§ 2 Zkoušky a komisionální zkoušky
Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

§ 3 Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku
(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.
(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

§ 4 Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

§ 5 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Zápis dětí do MŠ

Podrobné informace k zápisu do mateřské školy naleznete na našich stránkách.