Home » Škola » Základní škola » školní družina

školní družina

Při základní škole fungují ranní družina, tři oddělení odpolední družiny a školní klub.
Hlavním posláním školní družiny (ŠD) je poskytování bezpečného prostoru pro volnou hru,
zabezpečení zájmové činnosti a relaxace žáků.
Školní klub (ŠK) je určen žákům od 5. třídy v době volných hodin a po výuce. Klub poskytuje
žákům zázemí k relaxaci, volné činnosti, dokončování školních úkolů a je vybaven stolními hrami.
Vnitřní řád ŠD a ŠK je k nahlédnutí u vychovatelů nebo zde.

Provoz
Ranní družina:
7.00 – 7.40 (příchod do 7.30). Umístění v přízemí v oddělení Louka.
Zahájení odpolední činnosti ŠD a ŠK plynule navazuje na ukončení výuky a je do 16.30 každý den.
1. oddělení – Domeček (mimo hlavní budovu)
– 1. třída + 1. skupina 2. třídy
2. oddělení – Louka (hlavní budova)
– 3. třída + 2. skupina 2. třídy
3. oddělení – Les (hlavní budova)
– 4. třída
Školní klub – v 5. třídě (hlavní budova)
– 5. a 6. třída

Od 15.00 do 16.30 budou děti společně v oddělení Louka. Při velkém počtu – starší děti v
oddělení Les.

Seznam potřeb do družiny
vhodné oblečení na ven – starší, pohodlné oblečení, vycházkové boty, holinky, pláštěnka nebo
nepromokavé bundy (u mladších dětí i kalhoty), pokrývka hlavy
náhradní kalhoty/tepláky a tričko na převlečení
děti vybavte každý den dostatkem jídla a pití

Odchody a vyzvedávání dětí

Jakoukoli změnu (např. pokud dítě odchází z družiny / klubu samo v jiný čas než je na přihlášce,
vyzvedává jej jiná osoba než ta, která je uvedena na přihlášce) je potřeba oznámit
vychovatelce/vychovateli vždy písemnou formou.
Rodiče (pověřené osoby) mohou děti vyzvedávat ihned po vyučování, po obědě nebo do 13.30. Poté
má každé oddělení své aktivity, proto prosíme vyzvedávejte děti až od 14.30 do 16.30.
Pokud děti nejsou venku na zahradě, ohlaste prosím na vrátnici které dítě a z jaké třídy chcete
vyzvednout a vyčkejte venku. Paní vrátná se s námi spojí telefonicky.

Telefonování
Pro užívání mobilních telefonů (případně dalších el. přístrojů) žáky v době pobytu ve družině/klubu
platí stejná pravidla jako po dobu výuky.
Žáci mobilní telefony používat nesmí a mají je uschované ve svých aktovkách. Ve výjimečných
případech jej mohou použít po dohodě s vychovateli.
Poplatek za ŠD
částka: roční 1 000,- Kč číslo účtu: /variabilní symbol: splatnost: Do zprávy pro příjemce: jméno a
příjmení dítěte + družina

Odhlášení z družiny
Rozhodnete-li se nevyužívat družinu pro své dítě – je potřeba dítě dopředu ODHLÁSIT písemnou
formou, předat informaci hlavní vychovatelce či  mailem na: sona.mechurova@waldorf.pb.cz
Dokud neproběhne řádné odhlášení je dítě v evidenci družiny a je s ním počítáno. Na zpětné
odhlašování nelze brát ohled.
Vychovatelé školní družiny a školního klubu:
Markéta Pelcnerová
Barbora Sedláková, Dis
Matěj Kunc
Lenka Vybíralová
Bc. Tereza Ferková
Bc. Soňa Měchurová

Dotazy Vám rádi zodpovíme osobně, nebo přes e-mail: sona.mechurova@waldorf.pb.cz
Pro nenadálé události prosím volejte na vrátnici 326 531 745 nebo do kanceláře školy 318 623
306.
Telefon do oddělení Louka: 326 531 744