Home » Waldorfská pedagogika » Interní setkání učitelů Příbram „Lidská důstojnost“

Interní setkání učitelů Příbram „Lidská důstojnost“

Den boje za svobodu oslaven v Příbrami
V podvečer dne 17. listopadu se do příbramské waldorfské školy začali sjíždět lidé, kteří chtěli společně studovat, umělecky pracovat a komunikovat, v neposlední řadě i odpočinout. Kolegium příbramské školy pod záštitou Asociace waldorfských škol totiž pořádala Interní setkání na téma Lidská důstojnost. Setkání bylo ohroženo vývojem pandemické situace, polovina účastníků nemohla dorazit, ale nakonec se díky odvaze a nadšení přítomných vše uskutečnilo a milá setkání, dojmy a zážitky mohly přispět k procítění lidské důstojnosti. Od 17.-20. 11. se více než sto lidí společně setkávalo a účastnilo se pracovních skupin podle vlastního výběru. Ráno každý zahájil po svém, v nabídce byly dvě různé pěvecké skupiny, eurytmie nebo malování. Po uměleckém probuzení následovaly jednotlivé skupiny. Výběr byl opravdu veliký, účastníci měli mnoho možností – teoreticky se vzdělávat v oblasti mediální výchovy, života včel, biodynamického zemědělství, anomálií vývoje chrupu, eurytmie jako pramen sil pro děti, věnovat se práci s texty vybraných děl, nebo sdílet zkušenosti ze SŠ. Také umělecké skupiny byly široce zastoupeny. Zájemci vyřezávali misku či pracovali na goetheanistickém rámu obrazu, vyráběli kožený pásek a měšec nebo se zdokonalit v malování na tabuli. V neposlední řadě zde byla možnost protáhnout tělo v rámci Bothmerovy gymnastiky, zharmonizovat se eurytmií, či zušlechtit historickým tancem, zahrát si hry v přírodě, nebo se protáhnout při přípravě divadelních scének. K těmto pohybovým a uměleckým aktivitám se účastníci samozřejmě dozvídali i potřebnou teorii. V nabídce byla i komentovaná prohlídka blízkého areálu poutního místa Svatá Hora. Veliké díky patří všem přednášejícím. K nim patří i naši dva milí zahraniční přednášející – Ueli Seiler-Hugova, který nás obohatil vyprávěním příběhu o Parzivalovi a David Newbat, který nám přiblížil techniku malování využitelnou pro epochy jednotlivých ročníků. David v průběhu setkání namaloval pozoruhodné dílo inspirované duchovním proudem Příbrami. Tento mimořádný obraz věnoval naší škole. Silné a inspirující byly společné ranní přednášky Anežky Janátové, Josefa Krčka a Tomáše Boňka. Jejich společným tématem byla samozřejmě lidská důstojnost. Zahřívající a podporující slova se ukládala do našich srdcí. Každá přednáška byla uvedena společným zpěvem některé z Komenského písní a meditací z Kalendáře duše Rudolfa Steinera. Večery byly vyplněny uměleckým programem. První z nich přinesl umělecký přednes díla Jana Amose Komenského Unum necessarium – Jedno nezbytné v podání Anežky Janátové a Josefa Krčka. Druhý večer nám soubor Chairé pod vedením Josefa Krčka přinesl písně z doby J. A. Komenského. Třetí večer byl společenský, připraven kolegiem školy – posezení s občerstvením a s hudbou, zpěvem i tancem. Připomněli jsme 30. výročí založení příbramské školy, hodně se povídalo, přátelé z rozličných škol mohli sdílet své radosti a zkušenosti v této nelehké době. Byli jsme rádi, že se máme. V jeho průběhu proběhla vernisáž obrazů našim srdcím velmi vzácným – obrazů Leo Kleina. Je to mentor a malíř z Nizozemí, dlouholetý waldorfský učitel a náš přítel. Mnoha českým školám během svých pravidelných návštěv daroval svá díla. Díky ochotě zapůjčit je se nám podařilo získat soubor 33 pastelů, které jsme pak vystavili v našem multifunkčním sále. Z tohoto večera máme fotografie, některé byly zaslány Leovi. On naprosto nadšen nás zdraví a přeje hodně úspěchů v naší práci. A to bychom rádi popřáli i my, hodně sil a odvahy, hodně radostných a naplňujících zážitků, prostě opravdu dobrý rok 2022. Děkujeme, že jste s námi byli.

Za organizační tým interního setkání v Příbrami, Lenka Pechová

V případě jakýchkoli otázek se, prosím, obracejte na adresu: setkani@waldorf.pb.cz