Home » Úřední deska » Přijímací řízení na SŠ

Přijímací řízení na SŠ

Informace k jednotné přijímací zkoušce na střední školy naleznete na portálu Cermatv informaci k přijímacím zkouškám na SŠ vydanou MŠMT.
Podklady k přihláškám projednávejte s kariérovou poradkyní Mgr. Jitkou Zemánkovou Tejkalovou.
Přejeme všem našim žákům, aby pro sebe nalezli tu nejvhodnější školu.