Home » Škola » Střední škola » Informace pro uchazeče

Informace pro uchazeče


UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ a UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ, ŘEZBÁŘ

Přihlášky na obory Umělecký kovář a zámečník, pasíř (kód 82-51-H/01) a Umělecký truhlář a řezbář (kód 82-51-H/02) se zasílají nejpozději do 30. listopadu 2021

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Všichni uchazeči o studium uměleckých oborů vzdělání budou při přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií:

 • výsledky přijímací zkoušky (talentové zkoušky),
 • další skutečnosti, které prokazují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o daný obor (pohovor),
 • domácí práce řemeslného nebo uměleckého charakteru (cca 10 prací)
 • Termíny přijímacího řízení 1. kola pro školní rok 2022/2023 jsou 10. 1. 2022 (řádný termín) a 17. 1. 2022 (náhradní termín)
 • na každý z oborů přijímáme 7 uchazečů (nemáme paralelní třídy)
 • dny otevřených dveří jsou pro tyto obory v termínech 20. 10. 2021 a 12. 1. 2022


OBOR KOMBINOVANÉ LYCEUM

Přihlášky na obor Kombinované lyceum (kód 78-42-M/06) se zasílají nejpozději do 1. března 2022

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Všichni uchazeči o studium budou při přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií:

 • portfolio vlastních prací (projekty, ročníkové práce, referáty, umělecké nebo řemeslné práce, literární a hudební práce, apod.)
 • prezentace portfolia
 • ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca 15 minut, který je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu.
 • Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou vyhlášeny do konce prosince na webu školy v návaznosti na jednotnou přijímací zkoušku (CERMAT)
 • na obor kombinované lyceum přijímáme max. 30 uchazečů (nemáme paralelní třídy)
 • dny otevřených dveří se pro tento obor konají v termínech 20. 10. 2021, 12. 1. 2022 a 1. 3. 2022


OBOR REPRODUKČNÍ GRAFIK

Přihlášky na obor Reprodukční grafik (kód 34-53-H/01) se zasílají nejpozději do 1. března 2022

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Všichni uchazeči o studium budou při přijímacím řízení hodnoceni podle následujících kritérií:

 • portfolio vlastních prací (projekty, ročníkové práce, referáty, umělecké nebo řemeslné práce, grafické práce, apod.)
 • prezentace portfolia
 • poznatky o žákovi získané při motivačním pohovoru a prezentaci vlastního portfolia
 • na tento obor se neskládá jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
 • Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou vyhlášeny do konce prosince na webu školy
 • na obor reprodukční grafik přijímáme max. 8 uchazečů (nemáme paralelní třídy)
 • Dny otevřených dveří se pro tento obor konají v termínech: 20. 10. 2021, 12. 1. 2022 a 1. 3. 2022