Home » Včelařství

Včelařství

Naše škola již tři roky podporuje chov včel. Na terase jsou umístěny čtyři úly, které vyrobili naši truhláři. O včely se staral náš učeň Jan Sůsa. Nyní jsme se stali registrovanými chovateli u Českého svazu chovatelů.
Od 6. dubna 2021 povede v naší škole včelařský kroužek pan Martin Semerád, člen spolku Srdce včele. Zájemci se mohou hlásit řediteli školy na robert.zak@waldorf.pb.cz

Martin Semerád s dětmi během projektového dne v naší škole.
Z výstavy spolku Srdce včele
Jan Sůsa pečuje o včely na terase školy
Vosková svíce s emblémem školy.
Včely se vyrojily a usadily na fasádě školy.
Včely se vyrojily a usadily na skalníku na terase.