Home » školní psycholog

školní psycholog

Vážení rodiče, milí žáci,

rád bych Vám představil naši novou kolegyni PhDr. Mgr. Renátu Složilovou, která bude poskytovat psychologické konzultace našim žákům, učitelům a rodičům. Paní Složilová se věnuje též terapeutické práci s jedinci, rodinami a skupinami. V tomto období budou konzultace poskytovány po vzájemné telefonické či emailové domluvě. Po návratu žáků do školy stanovíme konzultační hodiny. V případě dalších otázek se můžete obracet také na naši výchovnou poradkyni Mgr. Jitku Zemánkovou Tejkalovou jitka.zemankova@waldorf.pb.cz

Přeji Vám hodně sil ke zvládnutí náročného období.

Robert Žák, ředitel školy

Kontakty:

renata.slozilova@waldorf.pb.cz 608 744 492

https://celostni-psychoterapeuticke-centrum-phdr-renata-slozilova.webnode.cz

image.png