Home » závěrečné zkoušky – učni

závěrečné zkoušky – učni

Zde naleznete pokyny k oboru reprodukční grafik:
písemná / praktická / ústní
Zde naleznete pokyny k oboru umělecký kovář, zámečník a pasíř:
písemná / praktická / ústní
Zde naleznete pokyny k oboru umělecký truhlář a řezbář:
písemná / praktická / ústní