Home » Škola » Střední škola » práce žáků

práce žáků

Ročníkové práce žáků učňovských oborů

Vlastimil Hanuš (3. ročník) – šk. rok 2019/20

další práce žáků oborů Umělecký truhlář a řezbář a Umělecký kovář a zámečník, pasíř