Domů » Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Informace pro zájemce o mateřskou školu.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/21 proběhne
v sobotu  2. května 2020 od 10.00 do 16.00 hodin
v prostoru budovy mateřské školy na adrese Nám. Dr. J. Theurera 261, 26101  Příbram II.

S sebou je nutné mít:

  •  občanský průkaz zákonných zástupců
  •  rodný list dítěte
  •  vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, která je ke stažení na stránkách školy
  • potvrzení o řádném očkování dítěte od lékaře, které je součástí žádosti

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE můžete stáhnout zde:
* žádost ve formátu pdf / žádost ve formátu docx
* potvrzení lékař ve formátu pdf / potvrzení lékař ve formátu docx

Kritéria pro přijetí:
Přednost pro přijetí do mateřské školy má

  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona
  • dítě s trvalým bydlištěm spádové oblasti Příbram
    Dalším kritériem je
  • kapacita mateřské školy
  • věk dítěte

Organizace zápisu:
V den zápisu bude přijata žádost o přijetí do mateřské školy a proběhne rozhovor se zákonnými zástupci dítěte.