Domů » Škola » Střední škola

Střední škola

Waldorfská škola vznikla v Příbrami v roce 1991 jako obecní škola a v září 1999 dosáhla velikosti úplné devítileté základní školy. Od září 2000 pokračuje středním stupněm a od roku 2015 se stala její součástí waldorfská mateřská škola.
Studijní obory:
* Kombinované lyceum / maturitní všeobecné vzdělání / obor založen v roce 2013
* Umělecký kovář a zámečník, pasíř / učební obor s výučním listem / obor založen v roce 2000
* Umělecký truhlář a řezbář / učební obor s výučním listem / obor založen v roce 2000
* Reprodukční grafik / učební obor s výučním listem / obor založen 2016.

Jako jediná waldorfská škola v České republice zahrnuje od 1. 1. 2015 celistvý systém vzdělávání od mateřské školy až po školu střední včetně školství učňovského.