Home » U nás ve škole » Kulatý stůl

Kulatý stůl

Milí kolegové, žáci a rodiče,

na základě žádosti žákovského parlamentu uspořádáme diskuzní kulatý stůl nad otázkami SŠ. Uskuteční se v úterý 7. února od 17 hodinv Dlouhé.

Témata ke vzájemnému sdílení můžete navrhnout do 31. 1. Diskuzi bude moderovat zástupce rodičů pan Adam Navrátil. Jemu směřujte podněty k setkání. navratil.adam@gmail.com

Mgr. Robert Žák, ředitel

image.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulat%C3%BD_st%C5%AFl