Home » U nás ve škole » Den otevřených dveří střední školy

Den otevřených dveří střední školy

Seznam méně obvyklých zkratek předmětů: EK – ekonomika, ČŽP – člověk a životní prostředí, DU – dějiny umění, TECH – technologie, POLTECH – polygrafické techniky, TP – technologická příprava, OV – odborný výcvik

Náhledy do hodin jsou plánované – převážně v budově střední školy Dlouhá 163
Část výuky můžete navštívit zde:
* Tělocvična – hlavní budova – Hornická 327
* Grafická dílna – odloučené pracoviště Tiskárna Prima, U Dolu Anna 301,
* Kovárna – odloučené pracoviště – SOU Pod Šachtami – vjezd od kostela sv. Prokopa