Home » U nás ve škole » Provoz střední školy od 12. 4. 2021

Provoz střední školy od 12. 4. 2021

Milí žáci a rodiče 12. ročníku učebních oborů, 

od pondělí 12. 4. zahájíme opět výuku konečných ročníků oborů kovář, truhlář a grafik. MŠMT umožnilo vzdělávání v těch předmětech, které vedou žáky ke státním závěrečným učňovským zkouškám. Rozhodli jsme, že bude probíhat pouze výuka odborných předmětů a odborného výcviku podle rozvrhu platného od začátku školního roku.
Hygienická opatření:
Žáci musí mít respirátory a budou testováni. Testy má škola již připraveny. Pokud bude některý z žáků testován pozitivně, bude vyrozuměn rodič (a to i v případě, že jde o žáka plnoletého). Žák pak bude poslán domů. Testování bude probíhat v první den školy a dále ve čtvrtek. Pokud se žák na první termín testování nedostaví, přijde např. ve středu, bude testován v ten den.
Ubytování: Je nutné upozornit na to, že nebude v provozu ubytování Domova mládeže při SZŠ Příbram. Pro rodiče dojíždějících žáků nejsme jako škola schopni zajistit přechodné ubytování. Prosíme tedy o součinnost v zajištění ubytování (u známých, spolužáků,…).  
Stravování: Naše školní jídelna v provozu bude, je tedy možnost si obědy objednat tak, jak jste zvyklí. Obědy objednávejte přes internet případně volejte paní vedoucí Heleně Krejčové 318 633 451.

Odkazy na materiály k prostudování:
Manuál k testování ve školách zde Náš zřizovatel poskytl testovací sady LEPU leták).
Testovací diagram zde
Informace MŠMT k provozu škol zde


Velmi se těšíme na setkání s Vámi
Za středoškolské kolegium
Zuzana Angelová