Home » U nás ve škole » Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Provoz mateřské školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že v pondělí 12. 4. začíná opět vzdělávání v naší mateřské škole. Školu otevíráme pro předškolní děti a pro děti rodičů zaměstnaných ve vyjmenovaných profesích. (viz níže) Škola bude potřebovat potvrzení od výše uvedených zaměstnavatelů, že rodič je u nich zaměstnán.

Provoz MŠ: 7.00-16.30 hodin

Obědy: Zkontrolujte si přes internet přihlášení obědů, případně volejte paní vedoucí Heleně Krejčové. 
Příchod dětí do školy: V souladu se školním řádem je nezbytné, aby děti byly nejpozději v 8 hodin ve třídě. 7.00-8.00 bude probíhat dle metodických pokynů MŠMT (viz web školy) antigenní testování formou samoodběru. Náš zřizovatel poskytl testovací sady LEPU (viz leták).
Doprovod dětí: Žádáme doprovod dětí o dodržování hygienických opatření – roušky, respirátory.
Děkujeme za pochopení.

Velmi se na děti těšíme.

Mgr. Robert Žák, ředitel

Přehled vyjmenovaných profesí
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.