Domů » U nás v Čechách » Provoz školy od 25. 5. pro 1. stupeň ZŠ

Provoz školy od 25. 5. pro 1. stupeň ZŠ

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. otevřeme pro žáky 1. stupně školu. V příloze Vám zasíláme podmínky stanovené MŠMT, které je třeba důsledně dodržet. Dále Vám zasíláme stanovisko kolegia 1. stupně. Prostudujte si, prosím, tyto materiály a závazně přihlašte své dítě e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli do pondělí 18. května. Nejpozději v pondělí 25. 5. ráno musí žák odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

Přihláška:
Jméno dítěte: …………………………………………………
Přihlašuji své dítě na pobyt ve škole od 25. 5. 2020:  
denně od 8 do 11 hodin (1.-3. třída) ANO / NE
denně od 8 do 12 hodin (4. a 5. třída) ANO / NE
Přihlašuji své dítě na pobyt ve školní družině a ve školním klubu od 25. 5. 2020:  
denně od 11 do 16 hodin (1.-3. třída) ANO / NE
denně od 12 do 16 hodin (4. a 5. třída) ANO / NE

Pobyt dětí ve škole bude organizován
7.45-8.00 / převzetí žáků pedagogickým pracovníkem na nádvoří školy
8.00-8.45 / vyučování
8.45-9.00 / přestávka
9.00-9.45 / vyučování
9.45-10.15 / přestávka na školní zahradě
10.15-11.00 / vyučování / končí 1.-3. třída
11.15-12.00 / vyučování / končí 4. a 5. třída
Žáci budou uvolňováni po vyučování na základě písemné žádosti nebo osobním vyzvednutím u hlavního vchodu. Rodiče by neměli do školy vstupovat.

Obědy budou probíhat postupně v rozmezí 11.00-13.00 v pořadí 1. až 5. třída. Budeme vařit pouze 1 hlavní jídlo. Režim stravování bude zabezpečen tak, aby skupiny žáků a zaměstnanců splňovaly hygienické požadavky.Pokladna ŠJ nebude v provozu. Stravné budou hradit strávníci výhradně inkasem nebo převodem na účet ŠJ.Volby přes www.strava.cz / číslo jídelny 5271 / heslo Vám na vyžádání poskytne vedoucí ŠJ. V případě zájmu o stravování volejte do 22. 5. paní Heleně Krejčové, 318 633 451 nebo pište e-mail helena.krejcova@waldorf.pb.cz

Pedagogický dohled (předběžný návrh):
1. třída / Markéta Jančijová, Kristián Ostřížek, Barbora Sedláková, Tereza Bošková
2. třída / Lenka Jelínková, Soňa Měchurová, Lenka Pechová, Aneta Šináglová
3. třída / Veronika Poláčková, Jitka Romanutti, Markéta Frantová
4. třída / Jitka Zemánková, Ivana Kalousková, Matěj Kunc
5. třída / Jana Žáková, Zuzana Duchoslavová, Kateřina Bryndová, Petr Tomeček
Rozdělení do skupin stanovíme podle přihlášek a zašleme Vám bližší informace. Výuka distančním způsobem bude pokračovat i nadále pro žáky, kteří nebudou do školy docházet. Učivo bude zadávané shodně.

Provoz družiny a školního klubu:
ranní družina – provoz zrušen
1.-3. třída / 11-16 hodin – oddělené skupiny
4.-5. třída / 12-16 hodin – oddělené skupiny
— 
Mgr. Robert Žák, ředitel