Home » 2022 » Červen

Monthly Archives: Červen 2022

Provoz školy 30. června

Vážení rodiče,
sděluji Vám organizační informace k závěru roku ve čtvrtek 30. června.

  • 8.00-9.00 hodin rozdání vysvědčení ve třídách
  • 9.00-9.30 hodin vytvoříme na nádvoří špalír a rozloučíme se s 9. třídou
  • 9.30-12.00 hodin se vydávají obědy 
  • 9.30-15.00 hodin provoz školní družiny

Žádáme Vás:

  • Pokud nemáte o oběd zájem, odhlaste jej co nejdříve.
  • Připomeňte dětem, aby odemkli skříňky a odnesli si z šaten a tříd všechny osobní věci
  • Nevyzvednutá vysvědčení předáme do kanceláře školy. Úřední hodiny v létě jsou vždy ve středu 9-12 hodin.
  • Prosíme o velkou pozornost k bezpečnosti dětí! Pokud je to možné, zaparkujte na parkovišti pod Svatou Horou.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme krásné léto.


Mgr. Robert Žák, ředitel

Zdravý učitel – zdravé dítě – Eurytmie ve škole

Zdravy-ucitel-zdrave-dite-Eurytmie-ve-skole-1

ZUZD_aktualni_program_rozvrh

Odstraňme skládku z cesty do školy

Milí rodiče a kolegové,
s potěšením Vám zasílám zprávu o úspěšném umístění našeho projektu v participativním rozpočtu města Příbram. Zároveň Vám chci poděkovat za Vaše hlasy a zejména pak paní Křížové a paní Sedláčkové ze Společnosti Waldorfské školy Příbram za přípravu žádosti a vytrvalost v jejím prosazení.
Přeji příjemné dny
Robert Žák

Vážení a milí přátelé,

S obrovskou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že náš projekt „Odstraňme skládku z cesty do školy“ se umístil na třetím místě v hlasování o participativním rozpočtu a BUDE REALIZOVÁN.

Informace z webu města Příbram:

Hlasování probíhalo prostřednictvím webu spolecne.pribram.eu, kde jsou zároveň zveřejněny všechny podané návrhy. V letošním roce se zapojilo 1171 hlasujících, kteří rozdělili 3425 hlasů. Nejvíce hlasů (427) získal projekt Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem s rozpočtem 1 000 000 korun. Na druhém místě uspěl námět Růžová zahrada na Hořejší Oboře s rozpočtem 300 000 korun. Zajímavostí je, že tento návrh byl do participativního rozpočtu přihlašován opakovaně. Třetí příčka patří projektu Odstraňme skládku z cesty do školy s rozpočtem 200 000 korun Třemi projekty je vyčerpána částka 1 500 000 korun z dvoumilionového rozpočtu. Čtvrtý největší počet hlasů veřejnosti získal projekt SportCity Příbram u Nového rybníka, jehož rozpočet byl stanoven na 650 000 korun. 

„Naším zájmem je realizovat návrhy, které u veřejnosti získaly nejvíce hlasů. Abychom mohli realizovat čtyři nejúspěšnější projekty, rozhodla rada města o navýšení prostředků o 150 000 korun. Cílem participativního rozpočtu je zapojit občany více do rozhodování o tom, co se bude ve městě dít. Z tohoto důvodu patří díky všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojují, a to jak ve fázi podávání návrhů, tak ve fázi hlasování,“ uvedl po zveřejnění výsledků starosta Jan Konvalinka. 

Realizace dle harmonogramu proběhne do 31.12.2023

Moc děkujeme všem, kteří jste hlasovali nebo pomohli s propagací našeho projektu. 👏😉

Přejeme krásné léto

Andrea Sedláčková a Eva Křížová

Provoz kanceláře školy v době letních prázdnin

Středa 9-12 hodin
V jiné dny po telefonické domluvě.

Robert Žák, ředitel školy

Přijímací řízení na střední školu

Vážení zájemci o studium na naší střední škole,
pro školní rok 2022/2023 máme naplněnou kapacitu oborů – umělecký truhlář a řezbář, reprodukční grafik a kombinované lyceum.
Volná místa můžeme nabídnout zájemcům o studium oboru umělecký kovář, zámečník a pasíř. V případě Vašeho zájmu napište na adresu: jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Další kolo přijímacího řízení vypíšeme na základě zájmu uchazeče / uchazečů.
Robert Žák, ředitel školy

Soutěživost je škodlivá a školní známky neúčinné, říká norský pedagog

Rozhovor s Godi Kellerem si můžete přečíst zde.