Home » 2022

Yearly Archives: 2022

Den otevřených dveří střední školy

Seznam méně obvyklých zkratek předmětů: EK – ekonomika, ČŽP – člověk a životní prostředí, DU – dějiny umění, TECH – technologie, POLTECH – polygrafické techniky, TP – technologická příprava, OV – odborný výcvik

Náhledy do hodin jsou plánované – převážně v budově střední školy Dlouhá 163
Část výuky můžete navštívit zde:
* Tělocvična – hlavní budova – Hornická 327
* Grafická dílna – odloučené pracoviště Tiskárna Prima, U Dolu Anna 301,
* Kovárna – odloučené pracoviště – SOU Pod Šachtami – vjezd od kostela sv. Prokopa

Výlet Waldorfské školy Příbram do Anglie

V září vycestovali žáci 7., 8. a 9. třídy waldorfské školy v Příbrami do Anglie. Během pěti dnů jsme objevovali Londýn a jeho blízké okolí.

Cestovali jsme autobusem a přes kanál La Manche jsme jeli lodí, ze které jsme pozorovali kouzelný východ slunce z mořské hladiny. Naše první anglické ráno nás přivítalo v podobě sluncem zalitých bílých doverských skal. Následoval den v Londýně a další plavba lodí. Tentokrát po londýnské řece Temži. Děti němě pozorovaly (po probdělé noci v autobuse:) londýnské scenérie. Anglie truchlila po zesnulé královně Alžbětě a některé ulice byly nezvykle tiché. Jindy životem pulzující okolí Westminsteru a Buckinghamu bylo prázdné a my jsme mohli nerušeně nasávat atmosféru. Další neobvyklý pohled nás čekal z atrakce London Eye. Z ptačí perspektivy obrovského „londýnského oka“ jsme sledovali nekonečný Londýn.

Po naplněném dni nás čekaly anglické rodiny, které si nás každý večer rozvážely do svých domovů.

Děti měly možnost nahlédnout do života anglických domácností v podobě společných večeří a snídaní, a přitom procvičit anglickou konverzaci.

V dalších dnech jsme navštívili středověký hrad Leeds Castle s vodní plochou a rozsáhlým anglickým lesoparkem, kde mohly děti zakusit atmosféru anglického panství. Tajemná kruhová megalitická památka Stonehenge nás přivítala poklidnou slunnou atmosférou. Jaké byly původní termální římské lázně jsme na vlastní kůži pocítili ve městě Bath.

Závěr našeho anglického dobrodružství jsme zakončili příhodně – v historickém univerzitním městě Oxford, kde by chtěl studovat nejeden žák.

Doverské skály byly při zpáteční cestě zahaleny nocí a naše loď se pohupovala po vlnách, které nám přinesly obohacení v podobě života za kanálem La Manche.

Kateřina Kalibánová, učitelka

Pracovní stáže v Budapešti

220927-Pracovni-staze-v-Budapesti

Žáci naší střední školy vycestovali na pracovní stáže do Budapešti

Tento školní rok jsme dostali úžasnou příležitost účastnit se vzdělávacího a pracovního programu Inovace učebních oborů II podpořeným z evropského programu Erasmus+.

Pobyt proběhl od 11. do 24. září 2022. Veškeré náklady akce pro 19 žáků a 2 doprovázející pedagogy byly zaplaceny z této dotace. Žáci měli kromě ubytování, stravování a dopravy uhrazené kapesné ve výši 50 euro na osobu.

Každý účastník projektu byl podle svého oboru a zaměření zařazen do firmy. Zde jsme po celé dva týdny ve všední dny pracovali. Žáci kombinovaného lycea s humanitním zaměřením pracovali v domově seniorů. Věnovali se zde podpůrným pracím a komunikaci s klienty. Řemeslnou výrobou se zabývali žáci učňovských oborů – umělecký truhlář a reprodukční grafik. Při práci i běžné komunikaci jsme si rozšířili znalosti ve zvoleném oboru, a zejména vyzkoušeli práci v prostředí s odlišným jazykem. Většina z nás již někde pracovala na dohodu o provedení práce v ČR, avšak toto byla pro všechny první zkušenost s prací v zahraničí. Komunikačním jazykem byla angličtina, s nadšením jsme se však učili i běžné fráze v maďarštině.

Ubytovaní jsme byli nedaleko od centra, takže jsme měli možnost dobře prozkoumat a poznat maďarskou metropoli. Měli jsme i dostatek volného času po práci nebo o víkendech. Poznávali jsme kulturní život ve městě, hovořili s řadou místních obyvatel. Lidé na nás byli milí, jak organizátoři, tak i kolegové v práci. Organizátoři projektu s námi udržovali po celou dobu kontakt a mohli jsme se na ně kdykoli obrátit s dotazy či s drobnými nesnázemi. Příjemná byla také obsluha v restauraci, kam jsme pravidelně chodili na večeře.

Myslím, že se všichni shodneme na tom, že náš dvoutýdenní pobyt v Budapešti byl naprosto nezapomenutelný, plný zážitků, radosti i slz dojetí. Přáli bychom takovou zkušenost i dalším spolužákům v příštích letech.

Na viděnou, viszlát!                        Tara McDonell, žákyně 4. ročníku oboru kombinované lyceum

Organizace školního roku 2022/23

I. pololetí od 1. září 2022 (čtvrtek) do 31. ledna 2023 (úterý)
II. poletí od 1. února 2023 (středa) do 30. června 2023 (pátek)

PRÁZDNINY

  • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
  • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
  • Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
  • Jarní prázdniny – 27. února 2023– 5. března 2023
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
  • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
  • Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
  • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Eurytmické soboty

Letak-EU-2022-21-×-31-cm-1

Odstraňme skládku z cesty do školy

Milí rodiče a kolegové,
s potěšením Vám zasílám zprávu o úspěšném umístění našeho projektu v participativním rozpočtu města Příbram. Zároveň Vám chci poděkovat za Vaše hlasy a zejména pak paní Křížové a paní Sedláčkové ze Společnosti Waldorfské školy Příbram za přípravu žádosti a vytrvalost v jejím prosazení.
Přeji příjemné dny
Robert Žák

Vážení a milí přátelé,

S obrovskou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že náš projekt „Odstraňme skládku z cesty do školy“ se umístil na třetím místě v hlasování o participativním rozpočtu a BUDE REALIZOVÁN.

Informace z webu města Příbram:

Hlasování probíhalo prostřednictvím webu spolecne.pribram.eu, kde jsou zároveň zveřejněny všechny podané návrhy. V letošním roce se zapojilo 1171 hlasujících, kteří rozdělili 3425 hlasů. Nejvíce hlasů (427) získal projekt Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem s rozpočtem 1 000 000 korun. Na druhém místě uspěl námět Růžová zahrada na Hořejší Oboře s rozpočtem 300 000 korun. Zajímavostí je, že tento návrh byl do participativního rozpočtu přihlašován opakovaně. Třetí příčka patří projektu Odstraňme skládku z cesty do školy s rozpočtem 200 000 korun Třemi projekty je vyčerpána částka 1 500 000 korun z dvoumilionového rozpočtu. Čtvrtý největší počet hlasů veřejnosti získal projekt SportCity Příbram u Nového rybníka, jehož rozpočet byl stanoven na 650 000 korun. 

„Naším zájmem je realizovat návrhy, které u veřejnosti získaly nejvíce hlasů. Abychom mohli realizovat čtyři nejúspěšnější projekty, rozhodla rada města o navýšení prostředků o 150 000 korun. Cílem participativního rozpočtu je zapojit občany více do rozhodování o tom, co se bude ve městě dít. Z tohoto důvodu patří díky všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojují, a to jak ve fázi podávání návrhů, tak ve fázi hlasování,“ uvedl po zveřejnění výsledků starosta Jan Konvalinka. 

Realizace dle harmonogramu proběhne do 31.12.2023

Moc děkujeme všem, kteří jste hlasovali nebo pomohli s propagací našeho projektu. 👏😉

Přejeme krásné léto

Andrea Sedláčková a Eva Křížová