Domů » 2020 » Květen

Měsíční archivy: Květen 2020

Docházka 2. stupně

Vážení rodiče,
od úterý 9. 6. otevřeme pro žáky 2. stupně školu ve dnech úterý, středa, čtvrtek.
Přihlašte své dítě e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli do čtvrtka 4. června. Nejpozději v úterý 9. 6. ráno musí žák odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení (viz příloha).

Pobyt dětí ve škole bude organizován
7.45-8.00 / otevření školy a převzetí žáků od učitele
8.00-9.50 / hlavní vyučování – epocha
9.50-10.20 / přestávka
10.20-12.30 / vedlejší hodiny

Obědy:
Obědy budou probíhat v rozmezí 12.30-13.00. Pokladna ŠJ nebude v provozu. Stravné budou hradit strávníci výhradně inkasem nebo převodem na účet ŠJ.Volby přes www.strava.cz / číslo jídelny 5271 / heslo Vám na vyžádání poskytne vedoucí ŠJ.V případě potřeby informace volejte paní Heleně Krejčové, 318 633 451 nebo pište e-mail helena.krejcova@waldorf.pb.cz

Třídní učitelé pošlou emailem bližší informace ohledně rozvrhu jednotlivých tříd.Výuka distančním způsobem bude pokračovat i nadále pro žáky, kteří nebudou do školy docházet. Učivo bude zadávané shodně. 
Mgr. Robert Žák, ředitel

Osamělý počítač – nabídky pro rodiče a žáky

Leták_školy

Informace pro zájemce o letní provoz MŠ

Rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do naší mateřské školy v době letních prázdnin od 10. 8. do 14. 8. odevzdají přihlášky potvrzené lékařem společně s kopií evidenčního listu z kmenové MŠ. Přihlášky přijímáme v průběhu měsíce května nejlépe mezi 14.30 až 16.30 hodinou.
Přihláška je ke stažení zde formát doczde formát pdf.

Provoz školy od 25. 5. pro 1. stupeň ZŠ

Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. otevřeme pro žáky 1. stupně školu. V příloze Vám zasíláme podmínky stanovené MŠMT, které je třeba důsledně dodržet. Dále Vám zasíláme stanovisko kolegia 1. stupně. Prostudujte si, prosím, tyto materiály a závazně přihlašte své dítě e-mailem nebo telefonicky třídnímu učiteli do pondělí 18. května. Nejpozději v pondělí 25. 5. ráno musí žák odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

Přihláška:
Jméno dítěte: …………………………………………………
Přihlašuji své dítě na pobyt ve škole od 25. 5. 2020:  
denně od 8 do 11 hodin (1.-3. třída) ANO / NE
denně od 8 do 12 hodin (4. a 5. třída) ANO / NE
Přihlašuji své dítě na pobyt ve školní družině a ve školním klubu od 25. 5. 2020:  
denně od 11 do 16 hodin (1.-3. třída) ANO / NE
denně od 12 do 16 hodin (4. a 5. třída) ANO / NE

Pobyt dětí ve škole bude organizován
7.45-8.00 / převzetí žáků pedagogickým pracovníkem na nádvoří školy
8.00-8.45 / vyučování
8.45-9.00 / přestávka
9.00-9.45 / vyučování
9.45-10.15 / přestávka na školní zahradě
10.15-11.00 / vyučování / končí 1.-3. třída
11.15-12.00 / vyučování / končí 4. a 5. třída
Žáci budou uvolňováni po vyučování na základě písemné žádosti nebo osobním vyzvednutím u hlavního vchodu. Rodiče by neměli do školy vstupovat.

Obědy budou probíhat postupně v rozmezí 11.00-13.00 v pořadí 1. až 5. třída. Budeme vařit pouze 1 hlavní jídlo. Režim stravování bude zabezpečen tak, aby skupiny žáků a zaměstnanců splňovaly hygienické požadavky.Pokladna ŠJ nebude v provozu. Stravné budou hradit strávníci výhradně inkasem nebo převodem na účet ŠJ.Volby přes www.strava.cz / číslo jídelny 5271 / heslo Vám na vyžádání poskytne vedoucí ŠJ. V případě zájmu o stravování volejte do 22. 5. paní Heleně Krejčové, 318 633 451 nebo pište e-mail helena.krejcova@waldorf.pb.cz

Pedagogický dohled (předběžný návrh):
1. třída / Markéta Jančijová, Kristián Ostřížek, Barbora Sedláková, Tereza Bošková
2. třída / Lenka Jelínková, Soňa Měchurová, Lenka Pechová, Aneta Šináglová
3. třída / Veronika Poláčková, Jitka Romanutti, Markéta Frantová
4. třída / Jitka Zemánková, Ivana Kalousková, Matěj Kunc
5. třída / Jana Žáková, Zuzana Duchoslavová, Kateřina Bryndová, Petr Tomeček
Rozdělení do skupin stanovíme podle přihlášek a zašleme Vám bližší informace. Výuka distančním způsobem bude pokračovat i nadále pro žáky, kteří nebudou do školy docházet. Učivo bude zadávané shodně.

Provoz družiny a školního klubu:
ranní družina – provoz zrušen
1.-3. třída / 11-16 hodin – oddělené skupiny
4.-5. třída / 12-16 hodin – oddělené skupiny
— 
Mgr. Robert Žák, ředitel

Waldorfský seminář v Příbrami a Eurytmické vzdělávání

Vážení rodiče, bývalí studenti a všichni zájemci o další vzdělávání ve waldorfské pedagogice, s potěšením Vám oznamujeme, že od října 2020 zahájíme waldorfský seminář v Příbrami.
Eurytmické vzdělávání uvažuje změnit denní studium na dálkové.
Podrobnosti včetně kontaktů naleznete na našich webových stránkách zde.

Metodické pokyny MŠMT

Vážení rodiče,
zveřejňujeme pro Vás metodické pokyny k zabezpečení provozu škol do konce školního roku. Dále zde najdete i povinné čestné prohlášení pro žáky, kteří zahájí docházku do konce školního roku.
Robert Žák, ředitel školy
Mateřská škola
Základní škola
Střední škola
Čestné prohlášení