Domů » U nás ve světě

Archiv kategorií: U nás ve světě

Sbírka ústních roušek

Děkujeme Vám všem, kteří jste přinesli do školy ušité roušky. Paní Jana Čechová jich předala 360 ks.​ do Nemocnice Příbram. Sbírka bude stále pokračovat. Vyrobené roušky můžete denně mezi 8-17 hodinou dávat do bedny u vchodu do školy. Roušky budou nyní určeny pro další potřebná zdravotnická zařízení a domovy pro seniory. Robert Žák

Dočasná uzavírka základní a střední školy

V Příbrami 10. 3. 2020    č. j. 112/2020

Zpráva zákonným zástupcům žáků Waldorfské školy Příbram – dočasná uzavírka základní a střední školy

Vážení rodiče,

v souladu s opatřením Vlády ČR do odvolání uzavírám školu od středy 11. 3. 2020. V této době nebudeme poskytovat školské služby – školní stravování, školní družina a školní klub. Informace o ukončení uzavírky školy bude neprodleně zveřejněno na webu a vývěsce školy. Mateřská škola je prozatím z toho opatření vyjmuta, provoz pokračuje.
Robert Žák, ředitel školy v. r.Příloha: Rozhodnutí Vlády ČR – mimořádných opatřeních k šíření koronaviru

Zavírají se školy, ruší se akce s účastí nad 100 osob.
Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o dalších krocích souvisejících s šířením koronaviru.
Vláda vydala rozhodnutí o dalších mimořádných opatřeních, ke kterým patří zavření základních, středních a vyšších odborných škol, tedy opatření, které se od 11. března 2020 týká i všech příbramských škol. Mateřské školy z tohoto zákazu byly prozatím vyjmuty.
Dalším krokem je zákaz všech sportovních, kulturních, náboženských i uměleckých akcí s účastí nad 100 osob. Toto opatření platí od úterý 10. března 2020 od 18 hodin.
Opatření platí do odvolání.

Oficiální vyjádření:

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru ve světě Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

Nákaza COVID-19 v České republice

  • Od úterý 10. března 2020 od 18.00 budou zakázany všechny kulturní, sportovní a společenské akce nad 100 účastníků.
  • Od středy bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních a středních školách.

Testy ve Státním zdravotním ústavu potvrdily případy lidí, kteří se nakazili koronavirem v zahraničí a v pondělí 9. března byla potvrzena nákaza člověka, který nemá cestovatelskou anamnézu. U všech je průběh nemoci mírný. Hygienici nyní provádí potřebná epidemiologická šetření včetně dohledávání všech osob, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví najdete denně aktualizované počty a výsledky testů

Nové video o waldorfské pedagogice

Zhlédnout video natočené s PhDr. Anežkou Janátovou ve Waldorfské škole v Ratibořských Horách je pro Vás připravené na našich stránkách zde.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro cestující z Itálie

Text doporučení si prostudujte zde.

​Od středy 4. 3. 2020 je na stránkách města vyvěšeno „Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje“: https://pribram.eu/aktualni-temata/usneseni-bezpecnostni-rady-stredoceskeho-kraje.html s podnázvem: „Aktuální vývoj situace ohledně onemocnění koronaviru COVID-19 v ČR a připravenost kraje na možné rozšíření nákazy v území – usnesení z jednání Bezpečnostní rady Středočeského kraje dne 3. 3. 2020“. Obsahuje mimo jiné odkazy na kontaktní pracoviště: „pro dotazy občanů je u Krajské hygienické stanice zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a  poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 – 9:00 a od 19:00 do 22 hodin. V pracovní době lze využít telefonní čísla na územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, kde je možné se dle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť.“ Pokud dojde v souvislosti s koronavirem ve vašem zařízení k situaci, kterou je třeba řešit, informujte se neprodleně na územním pracovišti KHS Příbram, MUDr. Karpíšková, tel. 736 521 404, případně viz výše.

Doporučení k prevenci virové a bakteriální nákazy

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

1.       k dnešnímu dni (28. 02. 2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,

2.       základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,

3.       v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Jako edukační pomůcku si Vám v příloze dovolujeme zaslat informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav. Jeho zveřejnění doporučujeme vyvěšením na veřejných místech v prostorách školy.

S pozdravem

http://intranet2.kr-stredocesky.int/nastenka_uradu/Elektronicke_vzory/e-mail%20JPG.jpg

PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
vedoucí Odboru školství
Krajského úřadu Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
surynek@kr-s.cz

Waldorf 100 – Learn to change the World

Nový film o waldorfských školách je ke zhlédnutí s českými titulky zde.