Home » U nás v Čechách

Category Archives: U nás v Čechách

Informace MŠMT k provozu škol od 17. 5.

031226191240

Informace MŠMT k provozu škol od 10. 5.

031219201725

Provoz základní školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že v pondělí 12. 4. začíná rotační výuka 1. stupně.
12.-16. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy 1., 3. a 5.
19.-23. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy 2. a 4.
Výuka bude probíhat podle rozvrhu (viz web školy).
Tělesná výchova bude řešena náhradním způsobem. 

Školní družina bude probíhat v upraveném provozu takto:

  • ranní družina z organizačních důvodů nebude probíhat
  • odpolední družina / 11.05-16.30 / žáci budou v odděleních / 1. třída Domeček, 2. třída Louka, 3. třída Louka, 4. třída – Les, 5. třída – 5. třída
  • Aktivity školní družiny budou probíhat co nejvíce venku. Prosíme Vás o vhodné oblečení, případně i na převlečení. 
  • Obědy: Zkontrolujte si přes internet přihlášení obědů, případně volejte paní vedoucí Heleně Krejčové. 
  • Příchod dětí do školy: Provozní doba školy pro žáky je 7.40 příchod do školy – děti samostatně odcházejí do kmenové třídy. V souladu se školním řádem je nezbytné, aby děti byly nejpozději v 7.55 ve třídě. V 8.00 začne dle metodických pokynů MŠMT (viz web školy) antigenní testování formou samoodběru. Náš zřizovatel poskytl testovací sady LEPU (viz leták).
  • Doprovod dětí: Pokud děti doprovázíte do školy, žádáme Vás, abyste je doprovodili pouze k hlavnímu vchodu školy. Vyzvedávání po vyučování a ze školní družiny bude rovněž probíhat u hlavního vchodu. Paní recepční Vám dítě přivolá.
  • Hygienická opatření: Pro pobyt dětí ve škole je nezbytné, aby rodiče vybavili v dostatečném množství své děti zdravotnickou rouškou nebo respirátorem.

    Děkujeme za pochopení.

Velmi se na děti těšíme.
Mgr. Robert Žák, ředitel

Uzavření škol

Vážení rodiče a žáci naší školy,
z rozhodnutí Vlády ČR uzavírám mateřskou školu, základní školu, školní družinu, školní klub a střední školu s účinností od 1. 3. do 21. 3. 2021.
STRAVOVÁNÍ
V naší škole budeme zajišťovat stravování. Žáci si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů. Stravu objednávejte vždy 1 den dopředu u  vedoucí ŠJ Heleny Krejčové telefonicky 606 455 644 nebo e-mailem helena.krejcova@waldorf.pb.cz Výdejní doba obědů je 12 až 13 hodin.
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
V následujícím období poskytujeme individuální konzultace po dohodě s jednotlivými vyučujícími.
PROVOZ KANCELÁŘE
Požadavky na potvrzení apod. zasílejte e-mailem na hospodarka@waldorf.pb.cz; případně se domluvte telefonicky 318 623 306
PROVOZ VRÁTNICE
Vyzvednutí či odevzdání učebních materiálů bude možné ve vrátnici školy v Hornické denně 8-15 hodin.
Robert Žák, ředitel školy

210227-Usneseni-vlady

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

rousky

Dopis AWŠ

AWS-dopis-do-skol