Home » U nás ve městě

Category Archives: U nás ve městě

Provoz základní školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že v pondělí 12. 4. začíná rotační výuka 1. stupně.
12.-16. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy 1., 3. a 5.
19.-23. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy 2. a 4.
Výuka bude probíhat podle rozvrhu (viz web školy).
Tělesná výchova bude řešena náhradním způsobem. 

Školní družina bude probíhat v upraveném provozu takto:

  • ranní družina z organizačních důvodů nebude probíhat
  • odpolední družina / 11.05-16.30 / žáci budou v odděleních / 1. třída Domeček, 2. třída Louka, 3. třída Louka, 4. třída – Les, 5. třída – 5. třída
  • Aktivity školní družiny budou probíhat co nejvíce venku. Prosíme Vás o vhodné oblečení, případně i na převlečení. 
  • Obědy: Zkontrolujte si přes internet přihlášení obědů, případně volejte paní vedoucí Heleně Krejčové. 
  • Příchod dětí do školy: Provozní doba školy pro žáky je 7.40 příchod do školy – děti samostatně odcházejí do kmenové třídy. V souladu se školním řádem je nezbytné, aby děti byly nejpozději v 7.55 ve třídě. V 8.00 začne dle metodických pokynů MŠMT (viz web školy) antigenní testování formou samoodběru. Náš zřizovatel poskytl testovací sady LEPU (viz leták).
  • Doprovod dětí: Pokud děti doprovázíte do školy, žádáme Vás, abyste je doprovodili pouze k hlavnímu vchodu školy. Vyzvedávání po vyučování a ze školní družiny bude rovněž probíhat u hlavního vchodu. Paní recepční Vám dítě přivolá.
  • Hygienická opatření: Pro pobyt dětí ve škole je nezbytné, aby rodiče vybavili v dostatečném množství své děti zdravotnickou rouškou nebo respirátorem.

    Děkujeme za pochopení.

Velmi se na děti těšíme.
Mgr. Robert Žák, ředitel

Waldorfský seminář v Příbrami a Eurytmické vzdělávání

Vážení rodiče, bývalí studenti a všichni zájemci o další vzdělávání ve waldorfské pedagogice, s potěšením Vám oznamujeme, že od října 2020 zahájíme waldorfský seminář v Příbrami.
Eurytmické vzdělávání uvažuje změnit denní studium na dálkové.
Podrobnosti včetně kontaktů naleznete na našich webových stránkách zde.

Video o waldorfské pedagogice

Zhlédnout video natočené s PhDr. Anežkou Janátovou ve Waldorfské škole v Ratibořských Horách je pro Vás připravené na našich stránkách zde.

Trenéři ve škole

Vážení a milí rodiče.

Dovolte nám, abychom Vám představili pilotní projekt Trenéři ve škole na základních školách města Příbram. Zástupci devíti sportů – gymnastika, fotbal, judo, florbal, americký fotbal, hokej, box, házená a volejbal přišli s nabídkou aktivního zapojení profesionálních trenérů mládeže do výuky hodin tělesné výchovy v prvních třídách základních škol.

Děti tak dostanou v jedné ze dvou hodin TV týdně ochutnávku všech těchto sportů, bez toho aniž bychom tyto hodiny využili jako náborové akce. Naším cílem je především to, abychom u dětí posílili emoční vazbu ke sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin
a využít tak efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé sporty se budou na školách střídat po měsíčních blocích. V budoucnu by si měly děti sami vybírat sport, který je nejvíc zaujal, a chtěly by se mu věnovat ve volném čase.

Podle čeho budeme s dětmi sportovat? Vycházíme z materiálu: ,,Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1.-3. ročníků základních škol“ z programu ,,Hodina pohybu navíc“, ověřeném MŠMT.

Projekt Trenéři ve škole je podporován zřizovatelem, městem Příbram, za což mu velmi děkujeme.