Domů » U nás ve městě

Archiv kategorií: U nás ve městě

Zápis dětí do MŠ

Podrobné informace k zápisu do mateřské školy naleznete na našich stránkách.

Zápis dětí do 1. třídy

Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás na změnu termínu a způsobu zápisu pro školní rok 2020/2021. Zápis proběhne v souladu s doporučením MŠMT proběhne od 1. do 17. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Dojde tak pouze k formální části zápisů, motivační část se neuskuteční. Ministerstvo doporučuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Prostudujte si příslušné materiály na stránkách naší školy.
Děkujeme za pochopení
Robert Žák, ředitel školy

Sbírka ústních roušek

Děkujeme Vám všem, kteří jste přinesli do školy ušité roušky. Paní Jana Čechová jich předala 360 ks.​ do Nemocnice Příbram. Sbírka bude stále pokračovat. Vyrobené roušky můžete denně mezi 8-17 hodinou dávat do bedny u vchodu do školy. Roušky budou nyní určeny pro další potřebná zdravotnická zařízení a domovy pro seniory. Robert Žák

Provoz MŠ – do odvolání pozastaven

Vážení rodiče,
vedení města rozhodlo, že mateřské školy zřizované městem Příbram budou do odvolání uzavřené.
Robert Žák, ředitel školy

Opatreni-zrizovatele_preruseni-provozu-MS

Karanténa a ošetřovné

Pro rodiče žáků základní školy do věku 10 let.

Vážení rodiče,
potvrzení o uzavření školy pro Vaše zaměstnavatele budeme vydávat v kanceláři v úředních hodinách.
Robert Žák, ředitel školy

Karantena_a_osetrovne

Dočasná uzavírka základní a střední školy

V Příbrami 10. 3. 2020    č. j. 112/2020

Zpráva zákonným zástupcům žáků Waldorfské školy Příbram – dočasná uzavírka základní a střední školy

Vážení rodiče,

v souladu s opatřením Vlády ČR do odvolání uzavírám školu od středy 11. 3. 2020. V této době nebudeme poskytovat školské služby – školní stravování, školní družina a školní klub. Informace o ukončení uzavírky školy bude neprodleně zveřejněno na webu a vývěsce školy. Mateřská škola je prozatím z toho opatření vyjmuta, provoz pokračuje.
Robert Žák, ředitel školy v. r.Příloha: Rozhodnutí Vlády ČR – mimořádných opatřeních k šíření koronaviru

Zavírají se školy, ruší se akce s účastí nad 100 osob.
Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o dalších krocích souvisejících s šířením koronaviru.
Vláda vydala rozhodnutí o dalších mimořádných opatřeních, ke kterým patří zavření základních, středních a vyšších odborných škol, tedy opatření, které se od 11. března 2020 týká i všech příbramských škol. Mateřské školy z tohoto zákazu byly prozatím vyjmuty.
Dalším krokem je zákaz všech sportovních, kulturních, náboženských i uměleckých akcí s účastí nad 100 osob. Toto opatření platí od úterý 10. března 2020 od 18 hodin.
Opatření platí do odvolání.

Oficiální vyjádření:

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru ve světě Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

Nákaza COVID-19 v České republice

  • Od úterý 10. března 2020 od 18.00 budou zakázany všechny kulturní, sportovní a společenské akce nad 100 účastníků.
  • Od středy bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních a středních školách.

Testy ve Státním zdravotním ústavu potvrdily případy lidí, kteří se nakazili koronavirem v zahraničí a v pondělí 9. března byla potvrzena nákaza člověka, který nemá cestovatelskou anamnézu. U všech je průběh nemoci mírný. Hygienici nyní provádí potřebná epidemiologická šetření včetně dohledávání všech osob, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví najdete denně aktualizované počty a výsledky testů