Home » U nás ve městě

Category Archives: U nás ve městě

Walden

Vážení rodiče, učitelé a spolužáci,
jistě víte, že jako nastávající dvanáctou třídu nás tento rok čeká mimo jiné i pořádání Waldenu.

Walden bude probíhat v sobotu 24. září 2022 na Dvořákově nábřeží u rybníku Hořejší Obora. Vybraná peněžní částka poputuje na pomoc škole, kterou již brzy vybereme.

Tímto dopisem bychom rádi oslovili zástupce všech tříd celé školy. Chtěli bychom každé třídě nabídnout místo pro vlastní prodejní stánek či stůl, kde může představit sebe a tím i školu a waldorfskou pedagogiku. Všechny Vás velice rádi uvítáme. Stejně tak budeme rádi za případné nápady na nějaké další aktivity či cokoliv jiného, pro tuto akci vhodného. 

Pokud máte zájem se na našem Waldenu se stánkem podílet, kontaktujte nás prosím na jednu z emailových adres:
r.vesela@waldorf.pb.cz
z.soukupova@waldorf.pb.cz

Děkujeme a přejeme Vám klidný čas v těchto krásných dnech

Raimonda Veselá a Zuzana Soukupová
(zástupkyně oddělení stánků)

Odstraňme skládku z cesty do školy

Milí rodiče a kolegové,
s potěšením Vám zasílám zprávu o úspěšném umístění našeho projektu v participativním rozpočtu města Příbram. Zároveň Vám chci poděkovat za Vaše hlasy a zejména pak paní Křížové a paní Sedláčkové ze Společnosti Waldorfské školy Příbram za přípravu žádosti a vytrvalost v jejím prosazení.
Přeji příjemné dny
Robert Žák

Vážení a milí přátelé,

S obrovskou radostí si Vám dovolujeme oznámit, že náš projekt „Odstraňme skládku z cesty do školy“ se umístil na třetím místě v hlasování o participativním rozpočtu a BUDE REALIZOVÁN.

Informace z webu města Příbram:

Hlasování probíhalo prostřednictvím webu spolecne.pribram.eu, kde jsou zároveň zveřejněny všechny podané návrhy. V letošním roce se zapojilo 1171 hlasujících, kteří rozdělili 3425 hlasů. Nejvíce hlasů (427) získal projekt Revitalizace lesíku pod Čertovým pahorkem s rozpočtem 1 000 000 korun. Na druhém místě uspěl námět Růžová zahrada na Hořejší Oboře s rozpočtem 300 000 korun. Zajímavostí je, že tento návrh byl do participativního rozpočtu přihlašován opakovaně. Třetí příčka patří projektu Odstraňme skládku z cesty do školy s rozpočtem 200 000 korun Třemi projekty je vyčerpána částka 1 500 000 korun z dvoumilionového rozpočtu. Čtvrtý největší počet hlasů veřejnosti získal projekt SportCity Příbram u Nového rybníka, jehož rozpočet byl stanoven na 650 000 korun. 

„Naším zájmem je realizovat návrhy, které u veřejnosti získaly nejvíce hlasů. Abychom mohli realizovat čtyři nejúspěšnější projekty, rozhodla rada města o navýšení prostředků o 150 000 korun. Cílem participativního rozpočtu je zapojit občany více do rozhodování o tom, co se bude ve městě dít. Z tohoto důvodu patří díky všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojují, a to jak ve fázi podávání návrhů, tak ve fázi hlasování,“ uvedl po zveřejnění výsledků starosta Jan Konvalinka. 

Realizace dle harmonogramu proběhne do 31.12.2023

Moc děkujeme všem, kteří jste hlasovali nebo pomohli s propagací našeho projektu. 👏😉

Přejeme krásné léto

Andrea Sedláčková a Eva Křížová

Sbírka pro ukrajinské waldorfské školy

Děkujeme všem dárcům. Ve sbírce na pomoc ukrajinským waldorfským školám jsme společně vybrali 34 980 Kč. částku jsme odeslali na transparentní účet Nadačního fondu Brno: http://www.nf-waldorf-brno.cz/ukrajinske-skoly-pomoc/
Online lze přispívat i nadále.

Děkujeme za podporu
Kolegium naší školy

Olympiáda v němčině

olympiada-z-nemeckeho-jazyka

Peněžní sbírka pro Ukrajinu

plakat-sbirka

Vážení přátelé školy, rodiče, žáci, učitelé,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc pro těžce zkoušenou Ukrajinu. V tutu chvíli se nám jeví jako nejlepší forma pomoci finanční podpora. Rozhodli jsme se připojit k výzvě Nadačního fondu waldorf Brno: http://www.nf-waldorf-brno.cz/ukrajinske-skoly-pomoc/

Díky navázanému spojení se zástupkyní waldorfských škol na Ukrajině a učitelkou v Kyjevě se povedlo specifikovat možné směry pomoci. Stejně jako u Jerevanské sbírky je otevřena sbírka v českých korunách, aby mohli jednoduše přispět i drobní dárci bez nutnosti studovat zahraniční platby.  

Ve vestibulu školy v Hornické ulici bude od středy 2. března 2022 každý den v době od 13 do 16 hodin k dispozici sběrné místo pro Vaše dary v hotovosti. 

Všechny příspěvky budou evidovány a po skončení sbírky bude celá částka odeslána na transparentní účet Nadačního fondu Brno, jenž peníze z ČR zašle jako příspěvek do celoevropské sbírky.

Děkujeme všem, kteří chtějí pomoci.

Слава Україні! Героям слава!–
Mgr. Robert Žákředitel

Nevyučujeme pro minulost, ale pro budoucnost

Přečtěte si rozhovor, který poskytl ředitel školy Robert Žák městskému zpravodaji Kahan.