Home » U nás ve škole

Category Archives: U nás ve škole

Hra o Kristově narození

Koncert Chairé a Codex temporis

chaire-1

Den otevřených dveří střední školy

Seznam méně obvyklých zkratek předmětů: EK – ekonomika, ČŽP – člověk a životní prostředí, DU – dějiny umění, TECH – technologie, POLTECH – polygrafické techniky, TP – technologická příprava, OV – odborný výcvik

Náhledy do hodin jsou plánované – převážně v budově střední školy Dlouhá 163
Část výuky můžete navštívit zde:
* Tělocvična – hlavní budova – Hornická 327
* Grafická dílna – odloučené pracoviště Tiskárna Prima, U Dolu Anna 301,
* Kovárna – odloučené pracoviště – SOU Pod Šachtami – vjezd od kostela sv. Prokopa

Vánoční jarmark

Výlet Waldorfské školy Příbram do Anglie

V září vycestovali žáci 7., 8. a 9. třídy waldorfské školy v Příbrami do Anglie. Během pěti dnů jsme objevovali Londýn a jeho blízké okolí.

Cestovali jsme autobusem a přes kanál La Manche jsme jeli lodí, ze které jsme pozorovali kouzelný východ slunce z mořské hladiny. Naše první anglické ráno nás přivítalo v podobě sluncem zalitých bílých doverských skal. Následoval den v Londýně a další plavba lodí. Tentokrát po londýnské řece Temži. Děti němě pozorovaly (po probdělé noci v autobuse:) londýnské scenérie. Anglie truchlila po zesnulé královně Alžbětě a některé ulice byly nezvykle tiché. Jindy životem pulzující okolí Westminsteru a Buckinghamu bylo prázdné a my jsme mohli nerušeně nasávat atmosféru. Další neobvyklý pohled nás čekal z atrakce London Eye. Z ptačí perspektivy obrovského „londýnského oka“ jsme sledovali nekonečný Londýn.

Po naplněném dni nás čekaly anglické rodiny, které si nás každý večer rozvážely do svých domovů.

Děti měly možnost nahlédnout do života anglických domácností v podobě společných večeří a snídaní, a přitom procvičit anglickou konverzaci.

V dalších dnech jsme navštívili středověký hrad Leeds Castle s vodní plochou a rozsáhlým anglickým lesoparkem, kde mohly děti zakusit atmosféru anglického panství. Tajemná kruhová megalitická památka Stonehenge nás přivítala poklidnou slunnou atmosférou. Jaké byly původní termální římské lázně jsme na vlastní kůži pocítili ve městě Bath.

Závěr našeho anglického dobrodružství jsme zakončili příhodně – v historickém univerzitním městě Oxford, kde by chtěl studovat nejeden žák.

Doverské skály byly při zpáteční cestě zahaleny nocí a naše loď se pohupovala po vlnách, které nám přinesly obohacení v podobě života za kanálem La Manche.

Kateřina Kalibánová, učitelka

Učni před a za branami závěrečných zkoušek. Jak si vedou v době tekutých písků a nulové stability?