Home » Škola » Střední škola » studijní obory » Umělecký truhlář a řezbář

Umělecký truhlář a řezbář

Kód oboru 82-51-H/02
Délka studia 3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem
Charakteristika oboru
– ruční řemeslné opracování dřeva, zhotovování řemeslných výrobků pro interiéry dle vlastních návrhů
– zdobení dřeva různými technikami – inkrustace, intarzie, ornamentální řezba aj.
– znalost slohových období, tvorba kopií historického nábytku
– orientace v technologii materiálů a starých technik
– vedení prvotní evidence restaurátorských prací, uplatňování praktické zkušenosti ve vztahu k dalším uměleckořemeslným profesím