Home » kontakty

kontakty

Název: Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní škola a střední škola
Adresa: Hornická 327, 261 01, Příbram II
IČO: 42731259
DIČ: CZ42731259
Číslo účtu školy: 879 410 237 / 2010
Datová schránka:  d3bam2p
Zřizovatel školy
: Město Příbram

Sekretariát:
Jana Žáková, e-mail: kancelar@waldorf.pb.cz
(obecný dotaz, sdělení, personalistika, pronájmy)
Andrea Procházková, e-mail: andrea.prochazkova@waldorf.pb.cz
(hospodářka školy)

tel.: 318 623 306

Úřední hodiny:
Kancelář – Jana Žáková: Po‒Pá 7.30‒10.30 a Po a St 13.00‒15.00
Pokladna – Andrea Procházková: Po 13.00‒15.00 a Čt 12.00‒14.00
Ředitel školy: Mgr. Robert Žák, e-mail: robert.zak@waldorf.pb.cz
Vedoucí učitelka MŠ: Anna Marie Steinbach, e-mail: anna.steinbach@waldorf.pb.cz
Zástupce ředitele ZŠ: Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová, e-mail: jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Zástupce ředitele SŠ: Mgr. Zuzana Angelová, e-mail: zuzana.angelova@waldorf.pb.cz
Pověřena vedením ŠD: Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová, e-mail: jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Jitka Zemánková Tejkalová, e-mail: jitka.zemankova@waldorf.pb.cz
Metodik prevence sociálně nežádoucího chování: Mgr. Jitka Romanutti, e-mail: jitka.romanutti@waldorf.pb.cz
Vedoucí školní jídelny: Helena Krejčová; tel.: 318 633 451

Red IZO: 610451251
IZO: 181064278 Mateřská škola, Nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II
IZO: 181064286 Školní jídelna – výdejna, Nám. Dr. Josefa Theurera 261, Příbram II
IZO: 110451261 Základní škola, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451279 Střední škola, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451309 Školní družina, Hornická 327, Příbram II
IZO: 150019769 Školní klub, Hornická 327, Příbram II
IZO: 110451295 Školní jídelna, Hornická 327, Příbram II