Vánoční hry

Vážení rodiče, rádi bychom Vás touto cestou pozvali na tradiční představení připravovaná učiteli naší školy.
Rajská hra / 18. 12. / 10.30 hodin / představení pro děti
Rajská hra / 18. 12. / 16.30 hodin / představení pro veřejnost
Hra o narození Páně / 18. 12. / 17.30 hodin / představení pro veřejnost
Hra o narození Páně / 20. 12. / 10.30 hodin / představení pro děti

Petice osobám zodpovědným za vzdělávání v Evropské unii a členských státech

Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy,
dovolujeme si Vám nabídnout připojení podpisu pod petici za humánní vzdělávání. Třeba takové, které nabízí naše škola, kde na prvním místě je osobní setkání lidských bytostí, jejich osudů, vzdělání a výchova, která je založená na tvořivosti a uměleckém pojetí probírané látky. Vzdělávání, které podporuje vůli, svobodné myšlení a cit. K němu podle našeho mínění nevede cesta přes technologické výdobytky posledních let. Chceme pro naše děti zachovat tuto možnost vzdělávání a věříme, že zveřejněná petice nám v tomto úkolu pomůže. Podpis můžete připojit zde. Český překlad je k prostudování zde.

Dokument o waldorfských školách

ČT 2 / středa 11. prosince / 15.40-16.25
Vážení waldorfští přátelé, 
srdečně Vás všechny zveme ke sledování televizní premiéry dokumentu Waldorfská škola. Pozvěte prosím k vysílání dokumentu i své blízké a přátelé. Těšíme se na Vaše případné reakce. Po televizní premiéře bude dokument k dispozici na ivysílání České televize. Děkuji Vám všem za milou a smysluplnou spolupráci. 
Přátelsky zdraví MgA. Patrik Ulrich, režisér
PS: Tento film byl natáčen také v naší škole. 

Maraton psaní dopisů

Vážení rodiče,

            letos se již popáté účastníme Maratonu psaní dopisů. Těm z vás, kteří ještě o této akci neslyšeli, přináším základní informace:
            Maraton psaní dopisů je celosvětová kampaň pořádaná Amnesty International, která se od roku 2010 tradičně pořádá od 10. prosince, tedy v Den lidských práv. Díky ručně psaným dopisům s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí pomáháme nespravedlivě vězněným a utlačovaným obráncům lidských práv. Lidem, kteří měli odvahu se postavit za práva ostatních. Za jednotlivé případy se ve stejnou chvíli apeluje ve většině zemí světa, což vytváří mezinárodní tlak, který příslušné autority nemohou jen tak ignorovat. Proto se téměř u třetiny případu podaří prosadit zásadní změnu.
            My se letos sejdeme 16. prosince v 8 hodin v Dlouhé ulici na půdě waldorfského lycea, zahájíme ranním kruhem. Poté budou mít žáci prostor zhlédnout videa k jednotlivým případům, pročíst si letáky a rozhodnout se, který případ podpoří svým dopisem. V průběhu celého dne (akce bude probíhat od 8 do 14 hodin) budou mít studenti dostatek času získat co nejvíce informací pro své rozhodnutí. K dispozici jim budou i učitelé jazyků, pokud budou chtít napsat svůj dopis, nebo mohou použít předlohu. Příjemným zpestřením celého maratonu bude bohaté pohoštění. 
  Dopis student vhodí do naší školní poštovní schránky a do kasičky 50 Kč za každý exemplář (dopisů lze napsat i více).
           Po skončení akce budou dopisy rozděleny podle jednotlivých zemí a odneseny na poštu. Sledujte webové stránky školy, kde bude zveřejněn letošní výsledek.
Pokud máte chuť a čas, přijďte si napsat svůj dopis, prožít předvánoční atmosféru s námi.

           Srdečně zveme    PhDr. Iveta Machutová a 12L
V Příbrami dne 11. prosince 2019

Adventní slavnost

Vážení rodiče, těšíme se na setkání s Vámi na tradiční adventní slavnosti naší školy, která se uskuteční ve středu 11. prosince od 16.30 hodin.

Výchova dítěte z pohledu anthroposofie – poslání rodičů a učitelů

Vážení rodiče, zdravíme Vás a srdečně zveme na přednášku anthroposofické psycholožky a dlouholeté mentorky naší školy PhDr. Anežky Janátové, která se uskuteční v úterý 7. ledna 2020 od 17 hodin v ateliéru Waldorfské školy. Těšíme se na společné setkání za kolegium školy Jitka Romanutti jit.ro@seznam.cz

Voskové svíce

Svíce s emblémem naší školy vznikla ve spolupráci kolegy Ivo Klímka, naší řezbářské dílny a samozřejmě včel. Máte-li někdo zdroj včelího vosku, ozvěte se na ivo.klimek@waldorf.pb.cz Děkujeme.

Ivan Bukovský v Bratislavě

Srdečně Vás zveme na výstavu našeho kolegy akad. malíře Ivana Bukovského od 3. 12. do 3. 1. 2020 v Bratislavě.